Onze opdracht

Traditioneel bestaat de opdracht van de erkende boekhouders, boekhouders-fiscalisten en stagiairs in het adviseren van bedrijven.

De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat vier werkzaamheden inzake boekhouding en fiscaliteit aan de boekhouders toevertrouwd worden. Deze wet vervangt het koninklijke besluit van 19 mei 1992 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder.

Artikel 49 van de wet bepaalt dat diegene die de beroepswerkzaamheid van boekhouder uitoefent, deze is die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:

1. de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
2. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van rekeningen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
3. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
4. de in artikel 38 van de wet bedoelde werkzaamheden, d.w.z. advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden; belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; belastingplichtigen vertegenwoordigen.

De hierboven vermelde eerste drie activiteiten behoren tot het monopolie van de leden van het BIBF. Deze activiteiten delen ze met de accountants en de bedrijfsrevisoren. De vierde activiteit delen ze met de belastingconsulenten.

Alle boekhoudkundige en fiscale beroepen zijn bij wet gereglementeerd. De drie publiekrechtelijke instellingen, die zich met de organisatie van de economische beroepen bezig houden staan onder het voogdijschap van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

©2015-2024 Upropur Consult s.a. — Contact & adresses Web design & development by Carmel Design