Ons doel

Onze belangrijkste doelstelling is de uitoefening van ons beroepswerkzaamheid in overeenstemming met de regels van de plichtenleer van ons beroep:

  • Uitoefening in alle onafhankelijkheid, competentie, eerlijkheid en integriteit;
  • Bewaren van het beroepsgeheim;
  • Wij dragen zorg voor ons beroepsvervolmaking;

Met Upropur kiest u voor veiligheid. U kunt er zeker van zijn dat alle taken worden uitgevoerd met de grootst mogelijke zorg. Op elk moment, blijven wij ter uwer beschikking, vermits onze taak erin bestaat om u te helpen bij het beheer van uw bedrijf door het ontlasten van boekhouding, fiscale en juridische problemen.  We kijken naar de ontwikkeling van uw bedrijfsituatie door u moderne middelen van management aan te bieden die van essentieel belang zijn voor de goede ontwikkeling van uw zaak.

Onze dagelijkse zorg is uw vertrouwen te bewaren door de kwaliteit van ons dienst.

©2015-2024 Upropur Consult s.a. — Contact & adresses Web design & development by Carmel Design