Honoraria

De werkuren en de tarieven worden en op een duidelijke en flexibele manier vastgesteld.

Vanaf het eerste contact, geven wij alle details en gewenste uitleg.

Een schriftelijke overeenkomst kan op aanvraag worden geformaliseerd.

De kosten in verband met de prestaties van de boekhouder omvat niet alleen zijn werktijd maar ook kosten die nodig kunnen zijn voor de uivoering van zijn missie, zoals reiskosten, kosten van publicaties, de kosten van de indiening van de rekeningen, enz..

Op basis van de berekende jaarlijkse prijs zijn twee betalingopties mogelijk: een maandelijkse forfaitaire betaling (x/12de) of een betaling op basis van de daadwerkelijke uitgevoerde prestaties op een maand.

Krachtens het Europese mededingingsrecht, is er geen verplichte barema.

Daarom is het onze plicht de klanten de nodige informatie over de prijzen te verschaffen.

 

Bepaling van de honoraria

1. Gebruik van het uurtarief
Het
uurtarief varieert afhankelijk van de omvang, complexiteit, de dringende noodzakelijkheid van de tussenkomst en de ervaring van de boekhouder.

Het tarief ligt tussen 45 € en 100 €. (exclusief BTW – prijzen op 1.1.2008)

Het kan verlaagd worden voor een eenvoudig en terugkerend dossier.

Een hoger tarief kan worden vastgesteld indien de zaak uitzonderlijk, dringend of meer complex is.

 

2. Andere tarieven
Afhankelijk van het dossier, andere modaliteiten van betaling kunnen vrij worden vastgesteld.

Bepaling van kosten
Bijvoorbeeld, kosten van correspondentie, telefoon, mail, fotokopieën, scannen, reizen en speciale transporten, fax, email, database consultatie, software, enz..

De kosten zijn vaste tarieven met 5% van het overeengekomen uurtarief als de opdracht wordt uitgevoerd in ons kantoor.

Reiskosten worden berekend op 0,30€ per km voor de missies die bij de klant uitgevoerd worden. Er zij geen extra kosten als het gebruik van ons materiaal niet nodig is (software, PC, diverse …).

Kosten van de indiening van de rekeningen, kosten van publicaties aan het Belgische Staatsblad, enz. worden volgens de kostprijs berekend.

 

Provisies
In speciale opdrachten zoals liquidatie, fusie, splitsing … wordt een provisie gevraagd voordat het werk begint.

Deze wordt meestal verzocht aan het begin van onze missie.

 

Aanvullende provisies kunnen in de loop van de missie gevraagd worden.

Facturatie
Voor elk facturatie, word een gedetailleerde verklaring van honoraria en kosten vastgesteld. 

Dit omvat een beschrijving van de taken, de initialen van de aanbieder, de datum en werktijd, het bedrag van de honoraria, kosten en de uitzonderlijke aard of de contractuele karakter van de prestatie.

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na het einde van de maand.

 

BTW
De kosten en honoraria zijn onderworpen aan de BTW (21%).

©2015-2023 Upropur Consult s.a. — Contact & adresses Web design & development by Carmel Design